derečnyti


derečnyti
×dere•čnyti, -ija (-yja), -ijo (-yjo) žr. derečyti: Kukarka dere•čnyja kiškį (zuikį) kepti, t. y. nulupa skūrą, išmeta grobus laukan, mėsą prikaišo su lašiniais J.

Dictionary of the Lithuanian Language.